ต้องการซื้อ – ขายสินทรัพย์ เซ็นหนังสือยินยอมคู่สมรสกับกรมที่ดินจำเป็นไหม? มาฟังชาว Pantip กัน [2022]

ต้องการซื้อ – ขายสินทรัพย์ เซ็นหนังสือยินยอมคู่สมรสกับกรมที่ดินจำเป็นไหม? มาฟังชาว Pantip กัน [2022]
ฉบับย่อ :

  • ชาว Pantip แนะนำว่าหนังสือยินยอมคู่สมรสกรมที่ดิน ผู้ทำการเซ็นยินยอมจะต้องเป็นคู่สมรสของเจ้าของที่ดินหรือสินทรัพย์เท่านั้น
  • ชาว Pantip แนะนำว่าหนังสือยินยอมคู่สมรสกรมที่ดิน คู่สมรสที่เซ็นเอกสารหนังสือยินยอมคู่สมรส สามารถเซ็นเป็นพยานการซื้อ-ขาย สินทรัพย์ได้ด้วยเช่นกัน
  • ชาว Pantip แนะนำว่าหนังสือยินยอมคู่สมรสกรมที่ดิน หากคู่สมรสไม่สะดวก สามารถเซ็นแบบฟอร์มคำยินยอมของคู่สมรสของกรมที่ดินแทนได้ (*แนบบัตรประชาชนของคู่สมรส)

หนังสือยินยอมคู่สมรสจำเป็นหรือเปล่าในการซื้อขายสินทรัพย์ ณ กรมที่ดิน? มาฟังประสบการณ์จากชาว Pantip กัน!

หนังสือยินยอมคู่สมรส กรมที่ดิน pantip

หลังจากที่คนคู่หนึ่งทำการสมรสกันแล้วจำเป็นที่จะต้องมีการซื้อ-ขายสินทรัพย์ หนึ่งในเอกสารที่มักปรากฏขึ้นมาให้เห็นก็คือ “หนังสือยินยอมคู่สมรส” ที่จำเป็นจะต้องไปทำการเซ็น ณ กรมที่ดินนั่นเอง แต่จากความที่ไม่คุ้นเคยนักอาจทำให้หลาย ๆ คนมีความสงสัยว่าหนังสือยินยอมคู่สมรสคืออะไรและมันจำเป็นหรือเปล่า?

เพื่อเป็นการช่วยไขปริศนาคาใจในเรื่องนี้ บทความนี้จะขอพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับหนังสือยินยอมคู่สมรสในกรมที่ดินว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหรือเปล่า? อ้างอิงจากคำแนะนำที่น่าสนใจของชาว Pantip กัน!

[5] ไอเดียสุดปัง Renovate ทาวน์เฮ้าส์ ให้สวยน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม แนะนำโดยชาว Pantip!

มาฟังประสบการณ์ของชาว Pantip กันดีกว่าว่าหนังสือยินยอมคู่สมรสดีที่กรมที่ดิน เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญกันหรือเปล่า?

หนังสือยินยอมคู่สมรส กรมที่ดิน pantip

ชาว Pantip ได้มีการตั้งกระทู้เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือยินยอมคู่สมรสที่กรมที่ดินกันอย่างหลากหลาย แต่ที่มีความน่าสนใจไม่ควรมองข้ามกันนั้น มีดังต่อไปนี้

คห 1 ครับ ถ้าซื้อคนเดียวใช้หนังสือยินยอมคู่สมรสนะครับ หนังสือมอบอำนาจใช้ไม่ได้ โดยใช้หนังสือยินยอมคู่สมรส (หาในกูเกิ้ลได้) +สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แค่นี้ครับ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

ต้องถามผู้ซื้อครับว่าต้องการลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดทั้งคู่ หรือเพียงฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่ง การทำหนังสือไม่เหมือนกันนะครับ

– ถ้าต้องการลงชื่อในโฉนดทั้งคู่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไปสำนักงานที่ดิน ให้ฝ่ายที่ไม่ ไป ทำหนังสือมอบอำนาจให้ซื้อที่ดิมอบให้คู่สมรสอีกฝ่ายที่ไปสำนักงานที่ดิน ไปยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ดูตามลิงค์นี้ http://www.dol.go.th/dol/images/medias/dol/example/variety/assign/assign04.htm ให้เพิ่มข้อความต่อท้าย ด้วยว่า “และยินยอมให้ผัรับมอบอำนาจเข้าทำการในนามตนเองได้ด้วย”

– ถ้าลงชื่อเพียงคนเดียว จริง ๆ แล้ว ตาม ปพพ. แพ่ง ม.๑๔๗๖ การซื้อที่ดิน ไม่จำ ต้องได้รับความยินยอมอีกฝ่าย (ปพพ. ม.๑๔๗๖ วรรคท้าย) ถ้าเป็นเรื่องขาย (ตาม ปพพ.ม.๑๔๗๖ (๑) ) เท่านั้นที่ต้องได้รับความยินยอมอีกฝ่าย จขกท. จะเอามาตรา นี้ไปยัน จพง. ที่ดินหรือเปล่าครับ หรือ ถ้ากลัวว่ายันแล้วสู้ไม่ได้ ก็ทำหนังสือ ยินยอมไปครับ โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์นี้  http://south.dol.go.th/yala/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=141  ———————————————————————-

” มาตรา 1476 สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความ ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือ โอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้

(2) ก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

(3) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี

(4) ให้กู้ยืมเงิน

(5) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัว เพื่อการกุศล เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา

(6) ประนีประนอมยอมความ

(7) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย (8) นำทรัพย์สินไปเป็นประกัน หรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยา จัดการได้มิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง”

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

หลังโฉนดมีชื่อของท่านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เมื่อท่านจขกท จะขายที่ดิน ภรรยาจึงต้องให้ความยินยอม ดังข้อความตัวอย่าง ข้าพเจ้า นาง (ชื่อภรรยา)    ยินยอมให้นาย (ชื่อสามี) ซึ่งเป็น สามี ของข้าพเจ้า ทำนิติกรรมประเภท ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง…….

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

ตอนเราซื้อขายที่ดิน พยานจะเอาใครก็ได้นะคะ แต่ต้องได้รับคำยินยอมจากคู่สมรสถ้าจะขายที่ค่ะ แต่ของเราคู่สมรสมาด้วยเลยไม่มีปัญหา ถ้าของคุณแฟนคนขายไม่สะดวกมา เราว่าก็น่าจะเอาแบบฟอร์มคำยินยอมของคู่สมรสของกรมที่ดินนะคะ หาโหลดเอาค่ะ หรือถ้าไม่มีเราว่าใช้ใบมอบอำนาจทั่วไปของกรมที่ดิน แล้วเขียนว่ามอบอำนาจให้คนขายเซ็นต์ยินยอมแทนแฟนคนขายให้โอนที่ดินได้ค่ะ และต้องมีบัตรประชาชนแฟนคนขายมาด้วยนะคะ (ไม่แน่ใจว่าต้องใช้บัตรตัวจริงหรือเปล่าหรือสำเนาได้ คุณลองหาข้อมูลอีกทีนะคะ)

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

ที่ถาม มีแบบพิมพ์ 2 อย่าง คือ คำยินยอมคู่สมรส และ สัญญาซื้อขาย คำยินยอมคู่สมรส ผู้ให้คำยินยอม ต้องเป็นคู่สมรสเจ้าของที่ดินเท่านั้น  ส่วนพยาน  ใครเซ็นก็ได้ ที่รู้เห็น สัญญาซื้อขาย  คนลงชื่อ คือ ผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วน พยาน ใครเซ็นก็ได้ หรือ คู่สมรสจะเซ็นอีก  ก็ไม่เสียหาย * แบบพิมพ์คำยินยอมคู่สมรส ของกรมที่ดิน หาได้ตามเวป

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

[8] บริษัททำความสะอาดบ้าน งานดี ไม่ทิ้งงาน แถมราคาประหยัด ชาว Pantip กด Like!

มาฟังสรุปข้อมูลกันดีกว่าว่าหนังสือยินยอมคู่สมรสที่กรมที่ดิน มีประเด็นอะไรบ้างที่ชาว Pantip อยากให้รู้?

หนังสือยินยอมคู่สมรส กรมที่ดิน pantip

สำหรับประเด็นที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจและไม่ควรพลาดเกี่ยวกับหนังสือยินยอมคู่สมรส ณ กรมที่ดินนั้น มีสิ่งที่ชาว Pantip ไม่อยากให้ทำการมองข้าม ดังต่อไปนี้

 

  • ชาว Pantip แนะนำว่าหนังสือยินยอมคู่สมรสกรมที่ดิน ผู้ทำการเซ็นยินยอมจะต้องเป็นคู่สมรสของเจ้าของที่ดินหรือสินทรัพย์เท่านั้น
  • ชาว Pantip แนะนำว่าหนังสือยินยอมคู่สมรสกรมที่ดิน คู่สมรสที่เซ็นเอกสารหนังสือยินยอมคู่สมรส สามารถเซ็นเป็นพยานการซื้อ-ขาย สินทรัพย์ได้ด้วยเช่นกัน
  • ชาว Pantip แนะนำว่าหนังสือยินยอมคู่สมรสกรมที่ดิน หากคู่สมรสไม่สะดวก สามารถเซ็นแบบฟอร์มคำยินยอมของคู่สมรสของกรมที่ดินแทนได้ (*แนบบัตรประชาชนของคู่สมรส)

 


ถ้าคู่สมรสไม่สะดวกเดินทางไปที่กรมที่ดินเพื่อเซ็นหนังสือยินยอมคู่สมรสต้องทำยังไงบ้างคะ?

ในกรณีนี้สามารถทำการขอแบบฟอร์มมอบอำนาจของหนังสือยินยอมคู่สมรสจากกรมที่ดินได้ แต่ต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งควรเป็นตัวจริงเพื่อความสบายใจในการติดต่อกับกรมที่ดินด้วยจะเป็นการดีที่สุด

 

แชร์ [7] เรื่องที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจติดผ้าม่านด้วยตัวเอง แนะนำโดยชาว Pantip!

บทสรุปส่งท้าย : หนังสือยินยอมคู่สมรสของกรมที่ดินเป็นสิ่งที่ควรทำไหมในความเห็นของชาว Pantip!

หนังสือยินยอมคู่สมรส กรมที่ดิน pantip

หลังจากที่ได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่น่าสนใจจากชาว Pantip เกี่ยวกับหนังสือยินยอมคู่สมรสของกรมที่ดินกันไปแล้วในข้างต้นจะเห็นได้ว่าเอกสารหนังสือยินยอมคู่สมรสเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจ และควรพาคู่สมรสมาดำเนินการที่กรมที่ดินด้วยจะเป็นการดีที่สุด เพื่อให้ขั้นตอนในการดำเนินการซื้อ-ขาย เป็นไปได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง…

อสังหา คอนโด บ้าน ที่ดินLatest articles in the category