เรื่องของภาษี [มีเงินได้มาตรา 40 1-8] ที่ชาว Pantip พูดถึงกันปี 2022!!

เรื่องของภาษี [มีเงินได้มาตรา 40 1-8] ที่ชาว Pantip พูดถึงกันปี 2022!!

ชาว Pantip ชวนทำความรู้จักเงินได้มาตรา 40 1-8 คือ

มีเงินได้มาตรา 40 1-8 Pantip

เมื่อเราทุกเริ่มมีรายได้เข้ามา ก็แน่นอนว่าจะต้องเริ่มจ่ายภาษี ซึ่งทางภาษาของนักบัญชีหรือสรรพกรจะเรียกรายได้ว่าเงินได้ ซึ่งเงินได้มาตรา 40 ที่ต้องเสียภาษีก็จะมีอยู่ด้วยกัน 8 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีการจ่ายภาษีและลดหย่อนที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นทุกคนจำเป็นต้องรู้จักเงินได้ทั้ง 8 ประเภทนี้สักก่อนถึงจะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องจ่ายภาษียังไง ลดหย่อนได้เท่าไร เพื่อใช้ไปเป็นการหาข้อมูลต่อ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำความรู้จักเงินได้ทั้ง 8 ประเภทกันเลย

ชาว Pantip แนะนำ ขอคืนภาษี ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ ปี2022

ชาว Pantip บอกถึงเงินได้ มาตรา 40 ทั้ง 8 ประเภทมีอะไรบ้าง?

มีเงินได้มาตรา 40 1-8 Pantip

ม.40(1) = รายได้จากการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เป็นต้น
ม.40(2) = รายได้ค่าจ้างทั่วไป เป็นรายได้ที่ได้จากการจ้างเป็นครั้งๆ เช่น freelance และนายหน้าต่างๆ เป็นต้น
ม.40(3) = รายได้จากค่า Goodwill หรือรายได้จากค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
ม.40(4) = รายได้จาก ดอกเบี้ย, เงินปันผลและส่วนแบ่งของกำไร
ม.40(5) = รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน, การผิดสัญญาเช่าซื้อขายเงินผ่อน
ม.40(6) = รายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ 6 อาชีพ ( แพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ, นักกฎหมาย, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี และช่างประณีตศิลป์)
ม.40(7)  = รายได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนหาสัมภาระ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง
ม.40(8) = รายได้อื่นๆที่ไม่เข้าข่าย ม.40(1) -ม.40(7) เช่น รายได้จากธุรกิจ,พาณิชย์,อุตสาหกรรม เป็นต้น

คลิก ! อ่านกะทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip ตอบ ขายของออนไลน์เงินเช้าบัญชีเกือบ 2 ล้านแต่ไม่ใช่กำไร ต้องเสียภาษีไหม ?

มีเงินได้มาตรา 40 1-8 Pantip

เมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้ที่ได้รับจากการธุรกิจ การพาณิชย์ จะเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) และ  ภ.ง.ด.90 ภาษีประจำปีค่ะ

คลิก ! อ่านกะทู้ต้นฉบับ

คุณลองไปกรอก ภงด.94ในเวบสรรพากรดูดิ

เขาจะคิดให้หมด ลดหย่อนตัวเราเท่าไหร่

หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไร มันมีโปรแกรมทดลองลองกรอกดู

บนเวบสรรพากร ค้นในกูเกิ้ลดูเวบสรรพากร

คลิก ! อ่านกะทู้ต้นฉบับ

ตามที่ผมเข้าใจ คือถ้ามีเงินเข้าเกิน 2ล้านยังไงก็ต้องเสียภาษีครับ ประมาณ 6หมื่นบาท แต่สามารถหาทางลดหย่อนได้ แต่คุณต้องแสดงที่มาของต้นทุนสินค้าให้ได้ก่อนครับ เช่น หลักฐานใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายจริง ค่าขนส่ง พวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย บลาๆ สามารถนำไปหักลดจำนวนเงินได้ช่วยลดภาษีที่ต้องจ่ายได้ครับ อย่างหักจนเหลือ 1ล้าน จะจ่ายภาษีเหลือแค่ 1หมื่นนิดๆเอง

คลิก ! อ่านกะทู้ต้นฉบับ

ในกรณีที่สรรพากรจะตรวจจาก book bank หรือ statement  ธนาคารจะส่งข้อมูลในกรณีที่มียอดโอนเกิน 400 ครั้งต่อปี
และมียอดเงินรวมเกิน 2 ล้านบาทถ้าต้องการทำให้ถูกต้อง คือต้องยื่นรายได้ ไม่ใช่กำไร อย่างที่ยกมา คือรายได้ประมาณ 2 ล้านบาท หัก ค่าใช้จ่ายเหมาได้ 60%
จะเหลือกำไรที่นำไปคำนวณภาษี 8 แสนบาท หรือถ้าอยากจะหักค่าใช้จ่ายจริง ต้องเก็บเอกสารการซื้อสินค้าไว้ ถึงจะใช้ได้

และในกรณีนี้ รายได้เกิน 1.8 ล้านบาท จขกท ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

คลิก ! อ่านกะทู้ต้นฉบับ

เงินเข้าบัญชีรวมสองล้านไม่เท่าไร ห่วงเรื่องแวทดีกว่าค่ะ ถ้าไม่มีใบกำกับภาษีมาหักแวทซื้อและหักค่าใช้จ่ายตามจริงก็ต้องจ่ายแวทเต็ม 7% ของยอดรายรับ และ ภงด แบบขั้นบันได

ถ้าไม่มีใบกำกับภาษีต้องใช้วิธีหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% จากยอดรายรับทั้งหมด ซึ่งน่ากลัวว่ากำไรที่ได้อาจจะไม่พอจ่ายภาษีที่กล่าวมา สลิปเงินโอนออกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหลายต้องเก็บไว้ดูเอง เพราะไม่ใช่เอกสารแบบที่สรรพากรยอมรับค่ะ

คลิก ! อ่านกะทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip อยากบอก ใน[สัญญาเช่าที่ดิน]ปี 2022 ต้องมีเนื้อความอะไรบ้าง?

สอบถามการยื่นภาษี คู่สมรสของชาว Pantip

มีเงินได้มาตรา 40 1-8 Pantip

อยากสอบถามผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยค่ะ

กรณี สามี มีเงินรายได้เป็นเงินสูงกว่า น่าจะ 40(1) และมีรายได้เสริม เป็น 40(2) เสียฐานภาษีที่ 25%
สามีมีลดหย่อน เบี้ยประกันชีวิต สินเชื่อบ้าน บุตร 2 คน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ LTF  RMF ใบเสร็จการท่องเที่ยวจองที่พักผ่าน AGODA
ภรรยา มีเงินรายได้เป็น เงินเดือนอย่างเดียว เสียฐานภาษีที่ 10%
ภรรยามีลดหย่อน เบี้ยประกันชีวิต สินเชื่อบ้าน บุตร 2 คน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ LTF  RMF ค่าเลี้ยงดูบิดา และค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

เดิม สามียื่น ภงด.90 ภรรยา ยื่นภงด.91 แยกยื่น
หากข้อมูลเป็นอย่างที่แจ้งมานี้ การยื่นภาษีปี 2557 ควรยื่นแบบใดคะ

ในแบบยื่นภาษีมีให้เลือก
(1) มีเงินได้มาตรา 40 (1) – (8) ยื่นรวมคำนวณภาษี กับแยกยื่นแบบ
และ (2) มีเงินได้มาตรา 40 (2) – (8) ยื่นรวมคำนวณภาษี แยกยื่นแบบ

คลิก ! อ่านกะทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip ขอสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับเงินได้มาตรา 40 1-8

มีเงินได้มาตรา 40 1-8 Pantip

  1. เงินได้ มาตรา 40 1-8 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 8 ประเภท
  2. เงินได้ทั้ง 8 ประเภท มี ดังนี้ รายได้จากการจ้างงานเป็นเงินเดือน รายได้ที่ได้จากการจ้างเป็นครั้งๆ รายได้จากค่า Goodwill หรือค่าลิขสิทธิ์ รายได้จาก ดอกเบี้ย, เงินปันผล รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน รายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ 6 อาชีพ รายได้จากการรับเหมา รายได้อื่นๆที่ไม่เข้าข่าย ม.40(1) -ม.40(7) เช่น รายได้จากธุรกิจ

ชาว Pantip [รีวิวผ่อนคอนโด] อย่างไรให้สำเร็จปี 2022

สรุปส่งท้าย:ชาว Pantip หวังว่าทุกคนจะเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาตรา 40 1-8 กันมากขึ้น

มีเงินได้มาตรา 40 1-8 Pantip

บทสรุปส่งท้ายของบทความนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะอธิบายเพิ่มเติมมาก เพราะในเนื้อหาบทความก็บอกไปเกือบหมดแล้ว ทั้งเงินได้ 8 ประเภทมีอะไรบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อทุกคนรู้ถึงเงินได้ทั้ง 8 ประเภทแล้วสิ่งต่อไปที่ทุกคนอยากรู้ก็คือการลดหย่อนภาษีซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถหาข้อมูลจากเว็บสรรพกรได้เลยโดยตรง ส่วนความรู้จากชาว Pantip ก็จะมีเรื่องที่ชาว Pantip สงสัยและมีคนเข้ามาให้คำตอบ

ก็จะเป็นเรื่องของเงินได้มาตรา40 ประเภทที่ 8 ธุรกิจ เงินเข้าออกเกือบ 2 ล้านจะเข้ากฏเกณฑ์การเสียภาษีอยู่แล้วแต่เงินที่เข้านั้นดันไม่ใช่กำไรหรือรายได้จริงๆที่รับจะต้องเสียภาษีไหม ชาว Pantip ก็มาตอบคำถามกัน คนที่มีปัญหาสงสัยแบบเดียวกันก็น่าจะได้คำตอบไปแล้ว สุดท้ายนี้จริงๆก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ไปจากบทความนี้ไม่มากก็น้อย เท่านั้น

ร้านขายของ my businessLatest articles in the category