[9] เรื่องที่ชาว Pantip อยากให้รู้ก่อนโอนมรดกที่ดิน!

[9] เรื่องที่ชาว Pantip อยากให้รู้ก่อนโอนมรดกที่ดิน!
ฉบับย่อ :

 • ผู้จัดการมรดกสามารถเป็นใครก็ได้ มีหน้าที่ในการจัดการมรดกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมเท่านั้น ไม่สามารถโอนที่ดินให้ใครตามใจชอบได้
 • ถ้าไม่มีทรัพย์สินอื่นใด เช่น บัญชีเงินฝาก รถ ปืน ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องตั้งผู้จัดการมรดก
 • การขายที่ดินและนำเงินที่ได้รับมาแบ่งกันในกลุ่มทายาทเป็นการขายมรดกที่ดินที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
 • ถ้าไม่ตั้งผู้จัดการมรดกทายาททุกคนต้องไปแสดงตัวพร้อมกันที่สำนักงานที่ดิน พร้อมกับแจ้งว่าทายาทคนใดต้องการรับผิดชอบส่วนไหน และยื่นขอคำประกาศรอเป็นเวลา 30 วัน จึงทำการโอนมรดก (*เสียค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.5)
 • หากบุพการีโอนให้ลูกในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (*มูลค่าที่ดินไม่ถึง 20 ล้านบาท) และรับการยกเว้นภาษีมรดก (*มูลค่าที่ดินไม่ถึง 100 ล้านบาท)
 • การโอนมรดที่ดินระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกเก็บตามราคาประเมิน ร้อยละ 0.5 (กรณีอื่นร้อยละ 2)
 • การโอนมรดกที่ดินแบบมารดาให้บุตรหรือบิดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เสียภาษี
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ มารดาให้บุตรหรือบิดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์ที่ให้นั้นได้มาทางมรดก ไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีอื่นเสียเหมือนกับการขาย
 • ค่าอากร เรียกตามราคาประเมินหรือราคาทุนทรัพย์ แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า ร้อยละ 0.5

ก่อนทำการโอนมรดกที่ดินมีเรื่องอะไรที่ชาว Pantip อยากให้รู้กันบ้าง? บทความนี้มีคำตอบ

โอนที่ดิน มรดก pantip

“ที่ดิน” ถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกที่ต้องส่งมอบต่อให้จากบิดามารดาไปยังทายาทของตัวเอง แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนดังกล่าวก็ต้องผ่านการ “โอนมรดกที่ดิน” เสียก่อน ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีขั้นตอนและเรื่องที่จำเป็นต้องรู้กันก่อนเช่นกัน

ถ้าหากใครกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับโอนมรดกที่ดินแล้วไม่อยากพลาดรายละเอียดปลีกย่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่น่าสนใจ ลองมาฟังคำแนะนำจากประสบการณ์ตรงของชาว Pantip ผ่านบทความชิ้นนี้กันได้เลย รับรองว่าจะช่วยให้สามารถเข้าใจหลักการได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมกันอย่างแน่นอน

เทรนด์กำลังมา! [อยากต่อเติมห้องข้างบ้านในปี 2022 ] ต้องรู้อะไรบ้าง ชาว Pantip มีคำตอบ!

ก่อนทำการโอนมรดกที่ดินมีเรื่องอะไรที่ชาว Pantip อยากให้รู้กันบ้าง?

โอนที่ดิน มรดก pantip

ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนมรดกที่ดินที่ชาว Pantip แนะนำนั้นค่อนข้างที่จะมีความหลากหลาย ซึ่งบทความชิ้นนี้ได้ทำการคัดข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกัน ดังต่อไปนี้

 

ถ้าราคาประเมินของที่ดินไม่เกิน 20 ล้าน  ก็จะเท่ากันครับ

 1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนที่ดิน ตอนมีชีวิต พ่อแม่โอนให้ลูก ก็เสีย 0.5% หรือโอนตอนเป็นมรดก ก็เสีย 0.5%
 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตอนมีชีวิต พ่อแม่โอนให้ลูกโดยไม่มีค่าตอบแทน ก็ได้รับการยกเว้น หรือโอนตอนเป็นมรดก ก็ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นเดียวกัน
 3. ค่าอากรแสตมป์ ตอนมีชีวิต พ่อแม่โอนให้ลูก ก็เสีย 0.5% หรือโอนตอนเป็นมรดก ก็เสีย 0.5%
 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตอนมีชีวิต พ่อแม่โอนให้ลูก ก็ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เพราะมูลค่าที่ดินไม่ถึง 20 ล้าน) หรือโอนตอนเป็นมรดก ก็เสียได้รับยกเว้นภาษีมรดก เพราะมูลค่าที่ดินไม่ถึง 100 ล้าน

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

จะมีผู้จัดการมรดก หรือ ไม่มี ก็ตาม ต้องโอนมรดกให้ทายาทเท่านั้น

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่จัดการมรดกให้ผู้มีสิทธิ์เท่านั้น จะมาโอนตามใจชอบไม่ได้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้มีสิทธิ์ก็คือลุงคนเดียวเพราะไม่มีลูก ฉะนั้นผู้จัดการมรดกต้องโอนให้ลุงก่อน แล้วให้ลุงโอนต่อตามที่ตกลงกันอีกทีครับ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

ข้อ1จะเป็นวิธีขายที่ดินมรดกที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยสุดครับ เพราะเปลี่ยนมือเพียงครั้งเดียว เสียค่าธรรมเนียมการโอนและภาษี1ครั้ง ข้อ2+3 เป็นการโอนให้ทายาทก่อนแล้วให้ทายาทขายเอง คร่าวๆคือ โอนให้ทายาทเสียค่าธรรมเนียมการโอน0.5%ราคาประเมิน

ถ้าบางคนไม่ใช่ทายาทตามพินัยกรรมหรือโดยธรรมจะต้องเสีย2% และเมื่อทายาทเอาไปขายเองเสียค่าธรรมเนียม2%  และภาษีเงินได้อีก   สรุปว่าโดน2ครั้ง ยังไม่นับความยุ่งยากในการรังวัดแบ่งโฉนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก

ดังนั้น….โดยปกติแล้วการขายที่ดินมรดกจึงมักเก็บไว้ให้ผู้จัดการมรดกขายไปเลยทั้งแปลงทีเดียวแล้วเอาเงินมาแบ่งกัน ยกเว้นจะไม่อยากขายแต่อยากจะได้เป็นที่ดิน ก็ทำการแบ่งแยกโฉนดแบ่งให้ทายาทไป แต่วิธีที่1ต้องมีภาษีเงินได้จากการขาย ที่กองมรดกต้องชำระด้วย ซึ่งจะเสียค่อนข้างสูงเพราะฐานภาษีสูงตามราคาขายที่ดินทั้งแปลง ถ้าแบ่งก่อนแล้วให้ทายาทขายเอง  ทายาทจะเป็นคนชำระภาษีเงินได้ ซึ่งอาจจะถูกลงเพราะราคาขายถูกลง แต่ถ้าฐานภาษีเงินได้ของทายาทสูงอยู่แล้ว ก็อาจจะเสียเพิ่มขึ้น ปล.ถ้าจขกท.จะเอาตัวเลขแบบเป๊ะๆ ต้องให้จนท.ที่ดินคำณวนให้ครับ เพราะรายละเอียดปลีกย่อยเยอะอยู่

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

1 คนขออนุญาตก่อสร้างบ้านถือเป้นเจ้าของบ้านครับ

2 ผจก มรดกจะเป็นใครก็ได้ครับ แต่ผู้ร้องขอต้องเป้นผู้มีส่วนได้เสียเช่นทายาทหรือเจ้าหนี้ครับ

3 ต้องให้มีการจัดการมรดกให้แล้วเสร็จก่อนครับ แล้วหากทายาทยินยอมมอบบ้านให้แม่คุณ ทายาทก็จะดำเนินการโอนให้คุณแม่คุณครับ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

ถ้าไม่มีทรัพย์สินอื่นใด เช่น บัญชีเงินฝาก รถ ปืน ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องตั้งผู้จัดการมรดก ไม่ต้องเสียเงินจ้างทนาย เฉพาะการรับมรดกที่ดิน ทายาทไปติดต่อสำนักงานที่ดินได้เลย ไม่ยุ่งยาก ใครจะรับส่วนไหน ก็แบ่งกันไป ใครไม่รับก็ลงชื่อไม่รับ ยื่นคำขอแล้วประกาศ 1 เดือน มาโอนมรดกได้เลย เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 สตางค์ ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องตั้ง ผจก.มรดก ก็เสียค่าโอนมรดกร้อยละ 50 สตางค์เหมือนเดิม

ตาให้หลาน ค่าธรรมเนียม+ภาษี+อากร 0.5+2.5+0.5%

ตา-แม่ ธรรมเนียม+อากร 0.5+0.5%

แม่-ลูก ธรรมเนียม+อากร 0.5+0.5%

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

ถ้าผู้จัดการมรดกโอนที่ดินมรดก จะเสียค่าใช้จ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม

-กรณีโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกเก็บตามราคาประเมิน ร้อยละ 0.5

-กรณีอื่น ร้อยละ 2

แต่ถ้าตาโอนให้หลาน ถือเป็นการให้โดยเสน่หา จะมีค่าใช้จ่ายเป็น

ค่าจดทะเบียน การให้ในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมิน ร้อยละ 0.5 นอกจากนี้ ร้อยละ 2

ค่าภาษี มารดาให้บุตรหรือบิดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เสียภาษี กรณีอื่นเสียเหมือนกับการขาย

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ มารดาให้บุตรหรือบิดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์ที่ให้นั้นได้มาทางมรดก ไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีอื่นเสียเหมือนกับการขาย

ค่าอากร เรียกตามราคาประเมินหรือราคาทุนทรัพย์ แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า ร้อยละ 0.5

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

เท่าที่ทราบ ถ้าไม่ตั้งผู้จัดการมรดก ทายาททั้งหมดต้องไปแสดงตัวพร้อมกันที่ สนง. ที่ดิน

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

[10] ต้นไม้สุดเหมาะกับเป็นแนวรั้วบ้านที่ชาว Pantip อยากแนะนำให้รู้จัก!

มาสรุปข้อมูลกันดีกว่าว่าถ้าหากต้องการโอนมรดกที่ดินชาว Pantip อยากให้รู้เกี่ยวกับอะไรกันบ้าง?

โอนที่ดิน มรดก pantip

สำหรับการโอนมรดกที่ดิน ชาว Pantip แนะนำว่าสิ่งที่ควรทราบกกันก่อนนั้น มีดังต่อไปนี้

 

 • ผู้จัดการมรดกสามารถเป็นใครก็ได้ มีหน้าที่ในการจัดการมรดกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมเท่านั้น ไม่สามารถโอนที่ดินให้ใครตามใจชอบได้
 • ถ้าไม่มีทรัพย์สินอื่นใด เช่น บัญชีเงินฝาก รถ ปืน ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องตั้งผู้จัดการมรดก
 • การขายที่ดินและนำเงินที่ได้รับมาแบ่งกันในกลุ่มทายาทเป็นการขายมรดกที่ดินที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
 • ถ้าไม่ตั้งผู้จัดการมรดกทายาททุกคนต้องไปแสดงตัวพร้อมกันที่สำนักงานที่ดิน พร้อมกับแจ้งว่าทายาทคนใดต้องการรับผิดชอบส่วนไหน และยื่นขอคำประกาศรอเป็นเวลา 30 วัน จึงทำการโอนมรดก (*เสียค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.5)
 • หากบุพการีโอนให้ลูกในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (*มูลค่าที่ดินไม่ถึง 20 ล้านบาท) และรับการยกเว้นภาษีมรดก (*มูลค่าที่ดินไม่ถึง 100 ล้านบาท)
 • การโอนมรดที่ดินระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกเก็บตามราคาประเมิน ร้อยละ 0.5 (กรณีอื่นร้อยละ 2)
 • การโอนมรดกที่ดินแบบมารดาให้บุตรหรือบิดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เสียภาษี
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ มารดาให้บุตรหรือบิดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์ที่ให้นั้นได้มาทางมรดก ไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีอื่นเสียเหมือนกับการขาย
 • ค่าอากร เรียกตามราคาประเมินหรือราคาทุนทรัพย์ แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า ร้อยละ 0.5

 


โอนมรดกที่ดินมีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือเปล่าคะ?

ถ้าหากไม่ได้มีบุตรสืบสันดานอย่างชอบธรรม หรือไม่มีพินัยกรรมเตรียมเอาไว้ก่อนการโอนมรดกที่ดินอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเลยทีเดียว แต่ถ้าหากทายาทพูดคุยกันเรื่องแบ่งที่ดินมรดกอย่างเหมาะสมได้ ก็จะสามารถช่วยลดขั้นตอนให้น้อยลงได้เป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน

[5] ไอเดียแต่งบ้านสไตล์มินิมอล ของน้อยชิ้น แต่อบอุ่นแบบสุด ๆ ออกแบบโดยชาว Pantip!

บทสรุปส่งท้าย : โอนมรดกที่ดินไม่ยาก ขอแค่ทำตามขั้นตอนของชาว Pantip!

โอนที่ดิน มรดก pantip

จากคำแนะนำของชาว Pantip ในข้างต้นจะเห็นได้ว่าการโอนมรดกที่ดินอาจฟังดูเหมือนจะมีความยุ่งยากวุ่นวายพอสมควร แต่โดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตที่สามารถทำได้ไม่ได้ยากนัก ขอเพียงแค่ค่อย ๆ ทำตามขั้นตอนทีละขั้นอย่างเหมาะสม เพียงเท่านี้ก็จะสามารถจัดการกับปัญหามรดกที่ดินที่แสนค้างคาใจได้อย่างแน่นอน…

อสังหา คอนโด บ้าน ที่ดินLatest articles in the category