ชาว Pantip แนะนำการเซ็นสําเนาถูกต้องปี 2022 เซ็นกันอย่างไร?

ชาว Pantip แนะนำการเซ็นสําเนาถูกต้องปี 2022 เซ็นกันอย่างไร?

ชาว Pantip บอกการเซ็นสําเนาถูกต้องเซ็นกันอย่างไร?

การ เซ็น สํา เนา ถูก ต้อง Pantip

คงจะคุ้นเคยกันดีสำหรับการเซ็นสำเนาถูกต้อง ตอนที่ต้องให้เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารกับราชการ เพื่อเป็นการรับรองด้วยตัวเองว่าสำเนาเหล่านั้น ผ่านการตรวจสอบจากเราแล้ว และถูกต้อง แต่บ้างคนก็สงสัยว่า จะทำอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำสำเนาของเราไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือว่าแอบอ้างเป็นตัวเรา การเซ็นสำเนาถูกต้องที่ถูกต้อง ก็สามารถเป็นประโยชน์และช่วยได้ ชาว Pantip อยากมาแนะนำว่าต้องเซ็นอย่างไร ตามมาดูกันเลย

[ข้อมูลล่าสุดปี 2022] การกู้สินเชื่อบ้าน ออมสิน ที่ชาว Pantip มาแชร์!!

ชาว Pantip แนะนำการเซ็นสําเนาถูกต้องเซ็นกันอย่างไร?

การ เซ็น สํา เนา ถูก ต้อง Pantip

ขีดคร่อม ที่ภาพบัตรด้วย เขียนตรงที่ขีดคร่อม  เพิ่มว่า  ใช้เพื่อ …  และ ลงวันที่กำกับ
ป้องกันเอาไปถ่ายเอกสารซ้ำ และใช้ไปในทางทุจริต ได้ระดับนึง ตรงพื้นที่ว่าง เขียนสำเนาถูกต้อง ลงชื่อ (ไม่ทับบัตร)

1. การเซ็นสำเนาถูกจ้องจะขีดเส้นขนานแล้วเขียนสำเนาถูกต้องหรือไม่ขีดเส้นก็ได้

2. เซ็นรับรองสำเนาทุกครั้งต้องเขียนรายละเอียดกำกับด้วยว่าใช้เพื่ออะไร เช่น ใช้เพื่อสมัครงานเท่านั้น

3. เขียน วัน เดือน ปี กำกับเพื่อเป็นการช่วยกำหนดอายุการใช้งานของสำเนา

4. ต้องเขียนข้อความทั้งหมดลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชน

5. ต้องใช้ปากกาหมึกสีดำเท่านั้น เพราะเครื่องถ่ายเอกสารบางชนิดสามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออกมาให้เหลือแต่ข้อความบนบัตรประชาชนได้

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

แนะนำเพิ่มเติม ควรใช้เป็นหมึกสีดำเพื่อกันการดูดสีด้วยค่ะ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip แนะนำการเซ็นสําเนาถูกต้อง ทำไมไม่ให้ขีดคร่อม

การ เซ็น สํา เนา ถูก ต้อง Pantip

ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของบัตรในการป้องกันเหตุที่จะเกิดในอนาคต เพราะมันมีหลายๆกรณีในการแอบเอาสำเนาไปทำธุรกรรมโดยที่เจ้าของบัตรไม่ทราบและไม่ได้ยินยอมด้วย จึงเป็นเหตุให้เราต้องเขียนกำกับทุกครั้งเวลาทำธุรกรรมใดๆที่ต้องใช้สำเนาทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

อย่าไปยอม ขีดมันไปเลย ขีดสองเส้นก็ได้ ทำไมล่ะเราต้องการความปลอดภัย อีกอย่าง เป็นสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายในการที่เจ้าของเอกสารจะป้องกันตรงนี้

ปกติเราก็เซ็นคร่อมตลอด แต่เท่าที่รู้มาเรื่องเครดิตบูโรนี่เค้าจะเอาไปเช็คจากเลขบัตรประชาชนค่ะ รวมถึงชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ด้วย คือถ้าเซ็นทับจนเค้าอ่านไม่ได้อาจจะเกิดกรณีเช็คเครดิตผิดคน ซึ่งถ้าคนที่ไปเช็คผิดมารู้ว่าธนาคารไปเช็คเครดิตเค้าทั้งๆที่ไม่เคยขอ เค้าสามารถมาฟ้องร้องธนาคารได้ น่าจะเหตุผลนี้นะ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ปกติการขีดคร่อมจะต้องไม่ขีดโดนตัวอักษรนะครับ อันนี้คือรวมถึงเอกสารราชการเลย มีประกาศในราชกิจจา ถ้าขีดแบบนั้นคือขีดทิ้งไม่เอา ขีดสองเส้นหัวท้ายไม่โดนอักษรคือถูก จะหมายเหตุว่าใช้สำหรับอะไรก็ได้ เพื่อป้องกันเป็นสิทธิเรา

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

คือ ที่มีปัญหาเพราะ ฝ่ายตรวจสอบเครดิตบูโรเรื่องมากถึงมากที่สุด ถึงขนาดมองผ่านๆแล้วไม่ชัด ส่งตรวจสอบไม่ได้ ขีดคร่อมทับข้อมูลสำคัญบนบัตรจนอ่านผ่านๆไม่ได้ ลายเซ็น ถ้าเซ็นบนรูปบัตรมันเห็น ไม่ชัดเจน ฝ่ายตรวจสอบเขาก็ไม่ยอมครับ
หรือขีดคร่อมแล้วใช้คำอ่านแล้วกำกวม ก็ตรวจสอบไม่ได้ครับ พนง.อย่างผมเลยแก้ปัญหา โดยการบอกลูกค้าอย่าขีดคร่อม ง่ายที่สุดครับ แต่ก็ไม่ได้ห้ามขีดคร่อมครับ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip แนะนำเช็คสิทธิประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชนปี 2022

ชาว Pantip แนะนำการเซ็นสําเนาถูกต้องเซ็นกันอย่างไร? มีความปลอดภัยในระดับไหน?

การ เซ็น สํา เนา ถูก ต้อง Pantip

กำลังจะกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร โดยยื่นเอกสารทั้งหมดผ่าน sale ของโครงการ
เอกสารที่ต้องใช้มี
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาBook bank ย้อนหลัง6เดือน
4. สำเนาสลิปเงินเดือน
5. สำเนาทวิ50
6. สำเนาบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์
อยากจะทราบว่า ขีดคร่อมทุกใบ+เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ แค่นี้จะปลอดภัยไหม

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ไม่ต้องห่วงมากครับ ขนาดขีดคร่อม เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องถ่ายเอกสารที่ถ่ายแบบลบหมึกขีดคร่อมออกได้หมด หรือ scan เข้า photoshop ลบทีเดียว สะอาดเอี่ยมอ่อง แล้วพิมพ์ออกมาชัดแจ๋ว
ถ้าคนจะเอาไปทำไม่ดี มันเอาได้ทุกทาง

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

เขียนคล่อมยังไงก็ไม่ปลอดภัยครับ เครื่องถ่ายเอกสารบางชนิดสามารถดึงหมึกสีน้ำเงินออกได้
วิธีที่จะปลอดภัยที่สุดในระดับหนึ่ง ต้องใช้ปากกาที่มีหมึกสีดำในการเขียนทับลงไป

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

1.ขีดคร่อม
2.สำเนาถูกต้องพร้อมชื่อนามสกุล
3.ใช้สำหรับ…. ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชนนี้ใช้สำหรับสมัครสมาชิกชมของมหาวิทยาลัย…..เท่านั้น
4.ลงวันที่พ.ศ.
ถ้าเค้าเอาไปทำนอกเหนือที่ตกลงไว้ ถ้าเกี่ยวกับประกันภัยก็ฟ้องคปภ.อีกอย่างคือลงโซเชียลรับรองว่าเค้าจะต้องรับผิดชอบแน่นอน

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip ข้อสรุปการเซ็นสําเนาถูกต้องเซ็นกันอย่างไร? ไว้ว่า

เป็นเรื่องสำคัญจริงๆ กับการสำเนาเอกสารสำคัญที่ต้องมีการเซ็น เพราะเราไม่รู้เลยว่า เราจะถูกปลอมแปลงเอกสารโดยเอาสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีเมื่อไร สิ่งที่เราทำการป้องกันได้ก็คือการเซ็นสำเนาถูกต้อง ให้ถูกต้องนั่นเอง นั่นจึงเป็นวิถีทางที่ป้องกันได้ดีที่สุดแล้ว และยังมีสิ่งที่ชาว Pantip แนะนำอีกเป็นข้อๆไว้ว่า

1. เซ็นชื่อกำกับ และต้องมีวันที่ เพื่อจะได้กำหนดระยะเวลาในการใช้ สำเนา

2. เขียนจุดประสงค์ว่าใช้สำเนาสำหรับทำอะไร? จะได้ไม่ถูกเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

3. ใช้ปากกาหมึกสีดำ จะได้ดูกลมกลืนกับสำเนา เวลาไปทำสำเนา สีจะได้ไม่ผิดเพี้ยน

4. เขียนให้ถูกต้องและชัดเจนเสมอ 

ชาว Pantip รวบรวมอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ยุคโควิดปี 2022 ทำอย่างไร?

สรุปสุดท้าย : ชาว Pantip แนะนำการเซ็นสําเนาถูกต้อง ป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพ

การ เซ็น สํา เนา ถูก ต้อง Pantip

บางคนบอกว่า ถึงแม้จะมีการเซ็นสำเนาถูกต้อง กำกับไว้แล้วก็ตาม เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถทำการกองแปลงเอกสารหรือสำเนาได้อยู่ดี แต่ถึงอย่างนั้นบทความนี้ก็ทำให้เป็นการป้องกันตัวเองในระดับหนึ่ง ดีกว่าไม่ป้องกันอะไรเลย ชาว Pantip จึงอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะใช้เอกสารหรือสำเนาสำหรับทำอะไร ก็อย่าลืมที่จะทำตามขั้นตอนในการเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กล่าวมาด้วย บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเพราะถูกเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ไม่ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ แต่อย่าลืมคิดถึงผลที่ตามมา ก็คือการถูกเอาเอกสารไปใช้ทำอย่างอื่นไม่คุ้มกัน

งานคือเงิน-เงินคืองานLatest articles in the category