ชาว Pantip บอกออกจากงานเกิน 6 เดือนประกันสังคมแล้วมีตัวเลือกอะไรบ้าง?

ชาว Pantip บอกออกจากงานเกิน 6 เดือนประกันสังคมแล้วมีตัวเลือกอะไรบ้าง?

ชาว Pantip บอกออกจากงานเกิน 6 เดือนประกันสังคม ยังใช้ได้อยู่ไหม?

ออก จาก งาน เกิน 6 เดือน ประกัน สังคม Pantip

บางคนอาจจะถามเกี่ยวกับคำถามนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทำให้ต้องตกงาน ไม่ได้ทำงานกับบริษัทแล้วและประกันสังคมก็ขาด บางคนได้รับเงินชดเชยจากการว่างงานแล้วด้วย แต่สำหรับสิทธิประโยชน์และเงินที่จะได้รับบำนาญ ประกันสังคมหลังจากหกเดือนที่ว่างงานอยู่ ยังสามารถต่อ หรือว่าใช้สิทธิประโยชน์ได้อยู่ไหม มีตัวเลือกอะไรบ้างเพื่อที่จะทำการต่อประกันสังคมได้ต่อไป เมื่อทำงานไม่ได้แล้วจะต่ออัตโนมัติไหม ชาว Pantip จะมาให้คำตอบกัน

[ชาว Pantip แนะนำ] ประกันสังคมคืออะไร!? มีไว้ดีหรือเปล่า!? [อัปเดต 2022]

ชาว Pantip บอกออกจากงานเกิน 6 เดือนประกันสังคม ยังใช้สิทธิ์ รักษาพยาบาลได้อยู่ไหม?

ออก จาก งาน เกิน 6 เดือน ประกัน สังคม Pantip

เกิน 6 เดือน สิทธิขาดไปแล้ว ตอนนี้ก็ต้องใช้สิทธิบัตรทองอย่างเดียว หรือ โทรเช็ค สิทธิ์บัตรทองคุณอยู่ที่โรงพยาบาลอะไร ได้ที่ 1330 บอกเลขที่บัตรประชาชน และข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ ตำบล อำเภออะไร เขาจะค้นชื่อโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ และ อยู่ใกล้ที่อยู่คุณ
หรือ ตรวจสอบสิทธิ์ออนไลน์ http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

สิทธิประกันสังคม คุ้มครองต่ออีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน  หรือ ก่อนจะใช้สิทธิ สามารถโทรสอบถามสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชม. หรือโทรเช็คกับประกันสังคมที่สะดวกค่ะ
ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล สามารถย้ายสิทธิ์ได้ปีละ 2 ครั้ง

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip บอกออกจากงานเกิน 6 เดือนประกันสังคม ได้งานใหม่ แล้วต่อเลยไหม?

ออก จาก งาน เกิน 6 เดือน ประกัน สังคม Pantip

เกิน 6 เดือน สิทธิขาด ทำงานใหม่ ต้องส่งเงินสมทบ 4 เดือน ถึงจะได้สิทธิ จากเว็บประกันสังคม
รักษาพยาบาลจะมีสิทธิเมื่อนำส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือนย้อนหลังมีการนำส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ ก็ตาม  ก่อนวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
คลอดบุตร กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือมาตรา 39   จะได้รับสิทธิเมื่อมีการนำส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 5 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่คลอดบุตร ไม่ว่าเงินสมทบ 5 เดือนนั้นจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

ต่อสิทธิ์ ปกส. มาตรา 33 และนายจ้างต้องเป็นผู้แจ้ง

เรื่องเงินสมทบ จะมีส่วนนึงจากคุณ3% นายจ้าง3% เป็นบำเหน็จบำนาญ เอาคืนได้ตอนแก่ อายุ55ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ประกันตน
ส่วนสิทธิอื่นๆ เช่น รักษาพยาบาล ว่างงาน คลอด ฯลฯ  ประกันสังคมจะให้สิทธิถึง 6 เดือนหลังออกจากงาน
ประเด็นคือ
1.  ถ้าคุณต่อ ม.39 สิทธิต่างๆ ก็ยังมีอยู่ ทำงานใหม่เป็น ม.33 ก็ต่อสิทธิต่อไป
2.  ถ้าคุณไม่ต่อ ม.39 สิทธิต่างๆ ก็หมดแล้ว รอทำงานใหม่ สิทธิรักษาพยาบาลรออีก 3 เดือนหลังจ่ายสมทบ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ได้ค่ะ ปกสจะต่อตามที่บริษัทยื่นเรื่อง อายุปกสก็จะนับต่อจากของเดิมเลยค่ะ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip แนะนำ ขอคืนภาษี ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ ปี2022

ชาว Pantip บอกออกจากงานเกิน 6 เดือนประกันสังคม ทำงานไม่ครบปี ต่อได้ไหม?

ออก จาก งาน เกิน 6 เดือน ประกัน สังคม Pantip

การส่งประกันตนเองจะต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน (เช่น ทำงานแห่งแรกได้5 เดือน ลาออกแล้วมาทำแห่งที่สอง ได้ 7 เดือนนับรวมกันได้ 12 เดือน) เมื่อลาออกสามารถไปติดต่อเพื่อของสมัครประกันตนเอง ม.39 ที่สปส.พื้นที่/จังหวัดที่สะดวก
หากคุณลาออกจากงานเกิน 6 เดือนสิทธิประกันสังคมที่คุ้มครอง 6 เดือนก็หมดไป เมื่อคุณมาทำงานแห่งใหม่ จะต้องมีการส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนภายใน 15 เดือนก็สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้

อีกอย่าง ตอนว่างงาน 6 เดือนนั่น ได้ไปขึ้นทะเบียนว่างงานเอาไว้ไหม? ถ้าไปขึ้นทะเบียนไว้ ก็จะได้ยกเว้นไป 6 เดือน ถึงแม้จะไม่ได้รับเงินชดเชยว่างงานก็เถอะ หลังจากได้งานแล้วก็จะนับต่อเนื่องไปแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้ ก็นับหนึ่งใหม่

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip ขอสรุป ออกจากงานเกิน 6 เดือนประกันสังคมแล้วมีตัวเลือกอะไรบ้าง? ไว้ว่า

ออก จาก งาน เกิน 6 เดือน ประกัน สังคม Pantip

ใครที่อยากได้รับสิทธิและผลประโยชน์จากประกันสังคม ตกงานในช่วงนี้และว่างงานเกิน 6 เดือน ก็คงจะมีคำถามเกี่ยวกับความต่อเนื่องของประกันสังคมใช่ไหม แต่จริงๆแล้วประกันสังคมเมื่อเราเริ่มทำงานไม่กับบริษัทอื่นๆก็จะทำการต่อให้อัตโนมัติ แต่สำหรับคนที่ว่างงานเกินหกเดือนแล้วมีตัวเลือกอะไรสำหรับเขาบ้าง ชาว Pantip ได้สรุปเป็นข้อข้อดังนี้

1. หลังจากว่างงาน 6 เดือนแล้ว ก็ไป สมัครประกันสังคมมาตรา 39 เพื่อเป็นผู้ประกันตัวเองก็ได้ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมต่อ

2. ปล่อยให้ขาดไปเลยแล้วใช้สิทธิ์ของบัตรทองก็ได้ได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลเหมือนกัน แต่ก็จะขาดส่ง เงินบำนาญที่จะได้รับ ในตอนชรา

3. ถ้ามีเป้าหมายที่จะ ทำงานบริษัท อีก ก็เพียงหางานให้ได้ก็จะได้รับการต่ออัตโนมัติ 

ชาว Pantip แนะนำเช็คสิทธิประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชนปี 2022

สรุปสุดท้าย : ชาว Pantip บอกออกจากงานเกิน 6 เดือนประกันสังคม ยังได้สิทธิคุ้มครอง

ออก จาก งาน เกิน 6 เดือน ประกัน สังคม Pantip

ฟังไม่ผิดหรอก ออกจากงานหรือว่างานเกิน 6 เดือน ก็ยังได้รับสิทธิ์การคุ้มครองก็ต่อเมื่อเราลงมือทำอะไรบางอย่าง สมัครประกันสังคมตามมาตรา 39 เพื่อเป็นผู้ประกันตัวเอง หรือว่าเขาทำงานกับระบบบริษัทอีกครั้งก็จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เป็นการวางแผนที่ดีสำหรับอนาคตในวัยชราเพื่อจะได้รับเงิน บำนาญ เป็นการสะสมเงินของตัวเองและรัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้ด้วย ชาว Pantip จึงอยากจะแนะนำว่าอย่าปล่อยให้สิทธิประกันสังคมของคุณขาด เพื่อในอนาคตจะได้มีเงินบำนาญใช้นั่นเอง

งานคือเงิน-เงินคืองานLatest articles in the category