ชาว Pantip อยากบอกเงินชดเชยเลิกจ้างประกันสังคมปี 2022 ยังได้อยู่ไหม?

ชาว Pantip อยากบอกเงินชดเชยเลิกจ้างประกันสังคมปี 2022 ยังได้อยู่ไหม?

ชาว Pantip บอกเงินชดเชยเลิกจ้างประกันสังคม ช่วยได้เยอะ

เงิน ชดเชย เลิก จ้าง ประกัน สังคม Pantip
ภาพจาก https://www.thairath.co.th/media/Dtbezn3nNUxytg04OOWcMGA7ZDocaF7s0v6KFw0vqsaj9S.jpg

สำหรับใครที่ทำงานกับบริษัทและต้องจ่ายค่าประกันสังคมทุกเดือน ถูกหักไปเยอะแล้วคงจะคิดว่าทำไมต้องเสียให้กับประกันสังคมมากขนาดนั้น และนึกถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือว่างงานได้ด้วย เพราะตอนที่เราออกจากงานไม่มีงานทำเราจะได้รับเงินชดเชย ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือที่ค่อนข้างมากเพื่อที่จะสามารถอยู่ต่อได้ในช่วงหนึ่งก่อนที่จะได้งานใหม่ แต่ในกรณีที่บริษัทเลิกจ้าง จะได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง ชาว Pantip อยากแนะนำตามมาอ่านกันเลย

ชาว Pantip แนะนำ ขอคืนภาษี ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ ปี2022

ชาว Pantip อยากบอกเงินชดเชยเลิกจ้างประกันสังคม ได้รับมากน้อยแค่ไหน?

เงิน ชดเชย เลิก จ้าง ประกัน สังคม Pantip
ภาพจาก https://miro.medium.com/max/1200/1*V5gdNn0k0dJ71Yb4IOpxkw@2x.jpeg

เงินเดือน 30,000 บริษัทเลิกจ้างเนื่องจากปิดกิจการ เราจะได้รับเงินจากประกันสังคมเป็นจำนวนเท่าไหร่

ส่วนของบริษัทก็แล้วแต่อายุงาน มีกฎหมายกำหนดไว้อยู่ แต่ประกันสังคมคุณ 50%ของเงินเดือนคิดฐานสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาท คุณจะได้ 7,500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าจะได้งานใหม่(กรณีได้งานก่อนครบ6เดือน)

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

กรณีถูกเลิกจ้างได้ชดเชย 50% จากฐานค่าจ้างนำส่งเงินสมทบสูงสุด 15,000 บ.  ขึ้นทะเบียนในเว็ปไซต์กรมจัดหางาน หลังจากนั้นนำเอกสารไปยื่นเรื่องที่ประกันสังคม  รายงานตัว 6 ครั้ง หากได้งานใหม่เงินจะหยุดจ่าย และรอให้นายจ้างยื่นเรื่องแจ้งเข้า หากเกิดข้อสงสัยแนะนำให้ติดต่อประกันสังคม ที่สะดวกโดยตรงค่ะ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip อยากบอกเงินชดเชยเลิกจ้างประกันสังคม ในกรณีว่างงาน

เงิน ชดเชย เลิก จ้าง ประกัน สังคม Pantip
ภาพจาก https://1.bp.blogspot.com/-gaytAcXwPzE/YCBuzNJKAXI/AAAAAAABWGU/fUCxzycR0A8rLNe0foAzWD__ATlO5hZ9QCLcBGAsYHQ/w640-h426/8ro4l3toz7mx.jpg

ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เราเงินเดือน30,000up  บาท แต่ฐานของประกันสังคม จะให้คิดสูงสุดที่เงินเดือน15,000 บาทนะคะ
ดังนั้น สิ่งที่เราต้องได้คือ 15,000*45% = 6750 /เดือน รวมแล้ว 3เดือนต้องได้ 6750*3 = 20,250 บาท

เอกสารสำหรับการยื่น ประกันสังคม

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน

เราได้รับเงินเข้าบัญชีกสิกร 3825 บาท ในครั้งแรกไม่ต้องตกใจ  เราจะได้รวมทั้ง3เดือน ตามที่เราคิดเลย 20250บาท แต่ประกันสังคมแบ่งจ่าย ตามช่วงเวลาที่ข้อมูลเราเข้าระบบเขา ตามวันอนุมัติเงิน ดังนั้นตัวเลขมันเลยจะเพี้ยนๆค่ะ แต่สุดท้ายแล้วจะได้ยอดที่เราต้องได่ค่ะ ถ้าครบ3เดือนแล้วไม่ได้หรือได้ไม่ครบสามารถไปร้องเรียนได้เลย

เราอาจไม่รู้ว่าเดือนนี้จะได้เท่าไหร่ แต่ขอให้ทุกคน พึงระลึกไว้แค่ว่า
1. ทุกเดือนเราต้องได้เงิน
(ช่วงว่างงาน3เดือนประกันสังคมcoverแค่นั้น หลังจากนั้นต้องส่งตัวเองเองนะคะ ไม่งั้นประกันสังคมจะหลุด ไม่ได้สิทธิใช้ต่อ)
2. ภายในระยะว่างงานนั้น รวมกันแล้วจำนวนเงินตัองได้ครบ
(ให้คำนวนเอาไว้ก่อนเลยว่าเราต้องได้ทั้งหมดเท่าไหร่ จะได้ไม่หลุด)

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ในกรณีที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเดือนละ 7,500 บาทค่ะ
(คือเค้าคิด 50% จากฐานเงินเดือนสูงสุดคือ 15,000 บาทนะคะ ไม่ใช่ฐานเงินเดือนจริงของเราล่าสุด)

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

[ชาว Pantip แนะนำ] ประกันสังคมคืออะไร!? มีไว้ดีหรือเปล่า!? [อัปเดต 2022]

ชาว Pantip อยากบอกเงินชดเชยเลิกจ้างประกันสังคม มีสิทธิเลิกจ้างกรณีใดบ้าง

เงิน ชดเชย เลิก จ้าง ประกัน สังคม Pantip
ภาพจาก https://moneyhub.in.th/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-17.png

1. นายจ้างเป็นเจ้าของเงิน ถ้าเขาอยากเลิกจ้าง จะเลิกจ้างเมื่อใดก็ได้ แต่การเลิกจ้างนั้นชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นธรรมหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการเลิกจ้างจะเกี่ยวกับสิทธิหรือเงิน คือ ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ซึ่งมีข้อยกเว้นการจ่ายตาม ป.พ.พ. มาตรา 583 และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 119

2. พนักงานที่ทำงานมาแล้ว 10 ปี แต่ประสงค์จะลาออก มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยหรือไม่ คำว่า “เงินชดเชย” นี้ต้องดูว่าตามกฎหมายฉบับใด ถ้าเป็น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน จะหมายถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง ฯลฯ (มาตรา 5)  ดังนั้น หากลูกจ้างลาออกเอง  ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง แต่หากหมายถึง “เงินชดเชยกรณีว่างงาน” ตามกฎหมายของประกันสังคม เป็นเงินที่ประกันสังคมจ่ายให้ในกรณีลูกจ้างออกจากงาน ตามอัตราและระยะเวลาที่ประกันสังคมกำหนด

3. บริษัท กำหนดเกษียณอายุ 60 ปี แต่พนักงาน ลาออกเมื่ออายุ 59 จะได้รับเงินชดเลยหรือไม่
ตามที่อธิบายข้างต้นแล้ว ว่าถ้าลาออก จะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง
แต่ ถ้าในเมื่อนายจ้างกำหนดอายุเกษียณตอน 60 ปี  ไยจึงจะรีบลาออกตอนอายุ 59 ? ให้ดูเรื่องเกษียณอายุตามมาตรา 118/1 วรรคหนึ่ง  การเกษียณอายุตามที่นายจ้างกำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ตามมาตรา 118 วรรคสอง ดังนั้น ถ้าลูกจ้างออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุตามที่นายจ้างกำหนดไว้  ก็จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามอายุงาน ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง ด้วย

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip ขอสรุปข้อระวังเพื่อรับเงินชดเชยเลิกจ้างประกันสังคม ไว้ว่า

เงิน ชดเชย เลิก จ้าง ประกัน สังคม Pantip
ภาพจาก https://my.kapook.com/imagescontent/fb_img/67/s_178530_5654.jpg

เป็นเงินชดเชยส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการถูกเลิกจ้าง และจะได้รับการชดเชยถึงหกเดือน แต่ที่สำคัญอย่าลืมเลยก็คือเอกสารการเลิกจ้าง ไม่ใช่เอกสารใบลาออก เพื่อที่จะเอาไปยื่นกับ สำนักงานประกันสังคมได้ถูกต้อง ถ้าเป็นใบลาออกหรือออกด้วยตัวเองจะได้รับเงินชดเชยแค่3 เดือน แต่ถ้าเป็น ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชย 6 เดือน ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการช่วยเหลือในตอนที่กำลังหางานใหม่ ชาวพันทิพจึงอยากสรุปมาเป็นข้อๆไว้ว่า

1. ต้องขอเอกสารเลิกจ้าง จากหัวหน้างาน หรือเจ้าของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

2. หลังจากออกจากงานให้นำเอกสารไปยื่นเรื่องที่ประกันสังคม 

3. อย่าลืมสลิปเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนที่ผ่านมาย้อนหลังหกเดือน

4. สามารถเช็คสิทธิ์ประกันสังคมได้จากเว็บไซต์หรือ ทางหน่วยงานประกันสังคมเลย

 

ชาว Pantip แนะนำเช็คสิทธิประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชนปี 2022

สรุปสุดท้าย : ชาว Pantip อยากบอกเงินชดเชยเลิกจ้างประกันสังคมปี 2022 เป็นประโยชน์ ช่วยได้เยอะ

เงิน ชดเชย เลิก จ้าง ประกัน สังคม Pantip
ภาพจาก https://s.isanook.com/mn/0/rp/rc/w700h366/yacxacm1w0/aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL21uLzAvdWQvNzkvMzk3MjgxL3Nzcy5qcGc=.jpg

การที่เราเสียเงินให้กับประกันสังคมทุกเดือนก็มีประโยชน์เหมือนกัน เพราะเราจะได้รับเงินชดเชยไม่ว่าจะว่างงานหรือถูกเลิกจ้างงานในช่วงโควิดแบบนี้ จะทำให้เราสามารถมีเงินเพื่อใช้จ่ายในช่วงที่กำลังหางานใหม่ ทำให้ช่วงเวลาที่หางานใหม่ก็รู้สึกว่าไม่สะดุดหรือมีเงินเพื่อช่วยเหลือ แต่ก็อย่าลืมที่จะมีเอกสารยืนยันเกี่ยวกับการถูกเลิกจ้างด้วย เพื่อที่จะใช้ยื่นเรื่อง ขอรับเงินชดเชยในกรณีถูกเลิกจ้าง อย่างที่ชาว Pantip ได้กล่าวไว้ข้างต้น

งานคือเงิน-เงินคืองานLatest articles in the category