ชาว Pantip มาตอบคำถาม ขาดส่งประกันสังคมมาตรา 33 มีกรณีไหนบ้าง?

ชาว Pantip มาตอบคำถาม ขาดส่งประกันสังคมมาตรา 33 มีกรณีไหนบ้าง?

ชาว Pantip อยากบอก ขาดส่งประกันสังคมมาตรา 33 กี่เดือนสิทธิการรักษาจะขาด

ขาด ส่ง ประกัน สังคม มาตรา 33 pantip

ว่างงานออกจากบริษัทเก่ามาได้หลายเดือนแล้ว ประกันสังคมก็ไม่ได้ส่งมาตั้งแต่ออกจากงาน เนื่องจากบริษัทเก่าเป็นคนจ่ายให้ แล้วแบบนี้เมื่อทำงานกับบริษัทใหม่จะทำการต่ออัตโนมัติเลยไหม ขาดส่งประกันสังคมกี่เดือนถึงจะหมดสิทธิ์ ที่ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ถ้าขาดส่งนานแล้วเราจะต่อเองได้ไหม ชาว Pantip ที่มีประสบการณ์อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงวิธีการต่อประกันสังคมมาตรา 33 จะได้สิทธิ์รักษาพยาบาล และได้รับเงินบำนาญในอนาคต ตามมาอ่านเลย

ชาว Pantip แนะนำ ประกันสังคมมาตรา 40 ยังดีอยู่ไหม?

ชาว Pantip แนะนำ ขาดส่งประกันสังคมมาตรา 33 อยากหยุดส่งแต่ได้รับเงินบำนาญด้วย ต้องทำอย่างไร?

ขาด ส่ง ประกัน สังคม มาตรา 33 pantip

ถ้าส่งเงินประกันสังคมตามมาตรา  33 มาแล้วมากกว่า 180  เดือน หากมีความจำเป็นต้องลาออกจากงาน และไม่ต้องการส่งเงินค่าประกันสังคมอีกต่อไป ก็สามารถหยุดส่งเงินค่าประกันสังคม ตอนไหนก็ได้ เพื่อรอรับเงินบำนาญชราภาพ  ตอนอายุ 55  ปีได้

1. แต่ต้องแจ้งให้ทางประกันสังคมทราบ แต่จะมีผลกระทบต่อสิทธิบางอย่างที่อาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องการเจ็บป่วย     และสวัสดิการทางด้านอื่น ๆ  นะ

2. อย่าหยุดส่งไปเฉย ๆ  โดยไม่บอกกล่าว เนื่องจากระเบียบของประกันสังคมเขามีกำหนดไว้ว่า   ถ้าหยุดส่งหรือขาดส่งเงินค่าประกันสังคม มากกว่า 3  เดือนติดต่อกันภายใน 1  ปี  หรือส่งค่าประกันสังคมน้อยกว่า 9  เดือนภายใน 1  ปี   จะถือว่าการเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดทันทีนะ

3. แต่ถ้าไม่คิดจะลาออกจากงาน  ยังส่งเงินค่าประกันสังคมต่อไปอีก  จนกว่าจะอายุครบ 55  ปี    เงินบำนาญชราภาพก็จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ทุกปี          พออายุครบ 55  ปี  เงินบำนาญชราภาพนั้น ก็จะได้รับเงินบำนาญประมาณ     5,000  –  6,000 บาท ต่อเดือนได้นะ

4. แต่ถ้าส่งเงินประกันสังคม  ตาม  มาตรา  33   แล้ว เปลี่ยนไปส่งเงินประกันสังคมเป็น  มาตรา 39    พออายุครบ 55  ปี  เงินบำนาญชราภาพที่จะได้รับจะลดลงนะ   เพราะทางประกันสังคม เขาจะคิดจากฐานรายได้ที่ 4,800 บาทต่อเดือน   แทนที่จะเป็น 15,000 บาทต่อเดือน นะ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ตามระเบียน ถ้าจ่ายประกันสังคมครบ 25 ปี จะได้บำนาญประมาณ 5 พันกว่า  แต่ถ้าเราทำงานจนอายุ 60 เกษียณ มันแต่ 24 ปี เพราะกฏหมายประกันสังคม เริ่มปี 41 หรื0 42 ไม่แน่ใจ  )  ป้าจะครบ 60 ในปี 2565 ซึ่งแค่ 24 ปี เราสามารถจ่ายต่ออีก 1 ปี เพื่อให้ครบ 25 ปี เพื่อให้ได้บำนาญมากขึ้นได้หรือไม่ (ต่อการเกษียณไปอีก 1 ปี เพื่อให้ครบ 25ปี)

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip แนะนำ ขาดส่งประกันสังคมมาตรา 33 ขาดจ่ายนานแล้วมีผลอะไรไหม?

ขาด ส่ง ประกัน สังคม มาตรา 33 pantip

ขาดจ่ายประกันสังคม 1 ปี เรายังพอได้รับสิทธิประโยชน์อะไรไหมครับ คือเคยทำงานบริษัทเอกชนมาแล้ว 2 ปี ช่วงนั้นจ่ายประกันสังคมทุกเดือน เป็นเวลา 2 ปี และหลังจากนั้นได้ลาออก ว่างงาน 1 ปี โดยระหว่างว่างงาน 1 ปี ก็ไม่ได้จ่ายเงินประกันสังคมแต่อย่างใด แต่ตอนนี้เพิ่งได้งานใหม่และก็เริ่มมีการจ่ายประกันสังคมตามเดิม ทางบริษัทบอกว่าเป็นการเริ่มจ่ายใหม่เนื่องจากขาดส่งเกิน 6 เดือน ตามที่ผมเข้าใจคือตอนนี้คือเกิดประกันสังคมขึ้นมา 2 กองใช่ไหม กองเก่าที่ขาดจ่าย กับกองใหม่ที่เริ่มจ่ายใหม่

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

กองเดียวจ้ะ สิทธิเก่าหมดไปแล้วขาดอายุ. เริ่มนับ1 ใหม่ไป

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

เงินสะสมกรณีชราภาพยังอยู่ครับ ต่อให้คุณไม่กลับมาส่งประกันสังคมต่ออีกเลย มันก็ยังอยู่
ซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเมื่ออายุ 55 ปี แบ่งเป็น 2 กรณี โดยถ้าระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำนาญ น้อยกว่านั้น จะได้เป็นบำเหน็จก้อนเดียวครับ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

-หากขาดส่งหรือออกจากงาน เงินกรณีชราภาพยังได้เหมือนเดิม ตอนอายุครบ 55 ปีบริบรูณ์ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ยอดเงินกรณีชราภาพได้ที่ประกันสังคม ที่สะดวกค่ะ
-หากได้งานใหม่ สิทธิ์จะเกิดเมื่อนำส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน หรือมีเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน เงินสมทบที่สะสมมาจะต่อเนื่องกรณีชราภาพตามปกติค่ะ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ไม่ได้เกิดสองกอง แต่หมายความว่า เริ่มนับระยะเวลาในการเกิดสิทธิใหม่
เงินที่สะสมไว้ ก็จะเริ่มถูกนับต่อตั้งแต่บริษัทฯ หักเงินนำส่ง
และสิทธิต่างๆ เช่นสิทธิค่ารักษา หรือสิทธิอื่นๆ จะใช้ได้ ก็เมื่อส่งเงินสมทบครบเงื่อนไข

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

รักษาพยาบาลจะมีสิทธิเมื่อนำส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือนย้อนหลังมีการนำส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่
ก็ตาม  ก่อนวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
คลอดบุตร กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือมาตรา 39   จะได้รับสิทธิเมื่อมีการนำส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 5 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่คลอดบุตร ไม่ว่าเงินสมทบ 5 เดือนนั้นจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip มีคำตอบ [รายงานตัวว่างงานกี่วันได้เงิน 2563-2565] ประกันสังคม

ชาว Pantip แนะนำ ขาดส่งประกันสังคมมาตรา 33 เปลี่ยนงานเป็นฟรีแลนซ์ทำอย่างไร?

ขาด ส่ง ประกัน สังคม มาตรา 33 pantip

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เช่น
A เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ส่งเงินมา 15 ปีแล้วลาออก ถ้าคำนวณเงินบำนาญที่จะได้รับต่อเดือน คือ 15,000 x 20% = 3,000 บาท/เดือน

แต่หาก A ลาออกจากมาตรา 33 มาสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 แล้วส่งเงินเข้าประกันสังคมต่ออีก 5 ปี รวมเป็น 20 ปี จะได้รับเงินบำนาญเพียง 4,800 x 20% = 960 บาท/เดือน เท่านั้น เพราะต้องคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย โดยหากเป็นมาตรา 39 สูงสุดจะอยู่ที่ 4,800 บาท

เช่นนี้แล้ว ใครจะเปลี่ยนจากผู้ประกันตน มาตรา 33 มาเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ก็ต้องชั่งใจตรงจุดนี้ด้วยว่า จะยอมได้รับเงินบำนาญที่น้อยลง เพื่อแลกกับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อไหม ซึ่งถ้าใครมีบัตรทอง หรือมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ก็อาจจะเลือกจบที่การเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ไปก็ได้ เพื่อจะได้รับเงินบำนาญที่มากกว่า”

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

–> ถ้ามองเรื่องประโยชน์เงินบำเหน็จบำนาญเป็นสำคัญ จขกท.คิดถูกต้องค่ะ  คือ ดิฉันก็เป็นคนนึงที่สมัคร ม.39 มาหลายปีแล้วค่ะ  คนที่ทำ ม.39 จะเป็นคนมองประโยชน์เรื่องสิทธิรักษาพยาบาลตามประกันสังคมมากกว่าเรื่องของบำเหน็จบำนาญน่ะ
แล้วเพื่อนๆคิดว่า บำนาญ หรือ บำเน็จ แบบไหนดีกว่ากันครับ
–> แล้วแต่คนชอบค่ะ  แต่คนที่กำหนดจริงๆ ว่าคุณได้บำเหน็จหรือบำนาญ คือ ประกันสังคมค่ะ  ถ้าคุณส่งน้อยกว่า 180 เดือน –> บำเหน็จ  ตั้งแต่ 180 เดือน–>บำนาญ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ให้ชั่งใจระหว่าง เงินก้อน(บำเหน็จ)กับเงินได้ทุกเดือน(บำนาญ) ตรงนี้ต้องเลือกออกหรือส่งประกันสังคมตามเงื่อนไข 180 เดือน ในส่วนบำนาญก็มีเรื่องของเรทที่นำมาคิด ถ้าส่งต่อเป็นมาตรา 39 ตามข้างต้นยิ่งนานออกไป ยิ่งทำให้ได้เงินน้อยลง แล้วก็พิจารณาเรื่องของสิทธิ์ทางการแพทย์ของประกันสังคม

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ส่วนตัวผมคิดว่าสิทธิ์ประกันสังคมเหมาะกับคนชอบเบิกเรื่องโรคพื้นๆทั่วไปประเภทเอะอะหาหมอ กับโรคใหญ่ๆที่ต้องผ่าตัดเป็นเรื่องเป็นราว คนที่ไม่ค่อยป่วยหรือไม่ค่อยชอบหาหมอ จะป่วยจะพับทีก็โรครุนแรงระดับกลางขึ้นไป แบบนี้คงแทบไม่ได้ใช้สิทธิ์ แบบผมเป็นต้นก็เลยเลิกส่ง แต่ก็ตลกดี ต้องรออายุ 55 ถึงจะได้เงินสะสมบำเน็จคืน อย่างบางคนเป็นโรคประจำตัวต้องรับยาทุกเดือน แบบนั้นเขาก็ยอมส่งต่อคงจะคุ้ม

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

ชาว Pantip ขอสรุปขาดส่งประกันสังคมมาตรา 33 ไว้ว่า

ขาด ส่ง ประกัน สังคม มาตรา 33 pantip

จะได้เข้าใจตรงกันสำหรับคนที่ขาดส่งเงินประกันสังคม มาตรา 33 ไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล หรือเกี่ยวกับเงินบำเหน็จบำนาญที่จะได้รับในอนาคต สำหรับคนที่ขาดส่งประกันสังคมมาตรา 33 ควรจะรู้เอาไว้ว่า

1. ขาดส่งประกันสังคมเนื่องจากออกงานก็สามารถต่อได้ โดยใช้มาตราอื่น

2. สิทธิ์รักษาพยาบาลถ้าประกันสังคมขาด ก็ใช้ 30 บาท รักษาทุกโรคได้อยู่

3. สำหรับเงินบำนาญที่จะได้รับ เพียงแค่ทำการส่งต่อ ก็จะได้รับเงินบำนาญแน่นอนตอนอายุ 55 ปีเเต่ถ้าอยากจะหยุดส่งก็ต้องแจ้งเรื่องกับทาง ประกันสังคมด้วย 

ชาว Pantip ชวนให้ [เช็คเงินชราภาพประกันสังคม] ปี 2022!!

สรุปสุดท้าย : ชาว Pantip ขอบอกขาดส่งประกันสังคมมาตรา 33 ก็สามารถต่อได้

ขาด ส่ง ประกัน สังคม มาตรา 33 pantip

ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเดี๋ยวนี้เราสามารถเช็คสิทธิ์ประกันสังคมผ่านทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของประกันสังคมได้แล้ว ทำให้ใครก็มีข้อสงสัยหรือคิดว่าสิทธิการคุ้มครองจะไม่ต่อ ก็ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีสิทธิ์บัตรทอง แต่เพียงแค่ทำการต่อแหละ จ่ายต่อไปสำหรับประกันสังคมมาตราอื่นๆ เพียงเท่านี้ก็เป็นการต่อยอดสำหรับเงินบำนาญในอนาคตตอนวัยชรา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานประจำกับบริษัท ก็สามารถจ่ายประกันสังคมตามที่ตัวเองเลือกได้ ไม่จำเป็นต้องแค่มาตรา 33 เท่านั้นแต่สามารถเลือกมาตราอื่นๆได้ ชาว Pantip อยากจะแนะนำว่าทำเอาไว้ได้รับเงินบำนาญตอนอายุ 55 ปี ไม่ดีกว่าเหรอ

งานคือเงิน-เงินคืองานLatest articles in the category