ถูกให้ออกจากงาน – ลาออกเองได้รับเงินชดเชยว่างงานจากประกันสังคมกี่เดือน? สรุปข้อมูลน่าสนใจ #ปี 2022 จากชาว Pantip!

ถูกให้ออกจากงาน – ลาออกเองได้รับเงินชดเชยว่างงานจากประกันสังคมกี่เดือน? สรุปข้อมูลน่าสนใจ #ปี 2022 จากชาว Pantip!
ฉบับย่อ :

  • กรณีลาออกเอง รับเงินชดเชยว่างงาน 30% ของฐานเงินดือนที่นายจ้างแจ้งกับประกันสังคม รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน โดยคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท
  • กรณีถูกให้ออกจากงาน รับเงินชดเชยว่างงาน 50% รวมแล้วไม่เกิน 180 วัน โดยคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท
  • เงินชดเชยว่างงานจะได้รับหลังจากที่นายจ้างทำเรื่องแจ้งออกกับทางประกันสังคม และผู้ประกันตนได้ทำการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนการว่างงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • หากทำการรายงานตัวผู้ว่างงานล่วงหน้าจำนวนวันที่ได้รับเงินชดเชยจะหายไป แต่จะสมทบให้ในงวดต่อไปเมื่อทำการรายงานตัวตรงตามกำหนด
  • การถูกให้ออกจากงานจะได้รับเงินชดเชยในกรณีที่ไม่ได้เป็นเพราะการทุจริต หรือกระทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย

ลาออก-ให้ออกจากงาน ประกันสังคมช่วยเหลือเงินชดเชยว่างงานได้กี่เดือน จำนวนเท่าไหร่? มาฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากชาว Pantip กัน

เงิน ว่างงาน ได้ กี่ เดือน pantip

เมื่อทำงานในระบบและมีการส่งเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ หนึ่งในสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับก็คือ “เงินชดเชยว่างงาน” ในกรณีที่ลาออกจากงานหรือถูกให้ออกจากงาน ซึ่งทั้งสองกรณีนี้นั้นจะได้รับจำนวนของเดือนที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจว่าจะได้รับเงินชดเชยว่างงานจำนวนกี่เดือนบ้างนั้น อยากให้ลองมาติดตามข้อมูลรวมไปถึงข้อเสอนแนะจากบทความชิ้นนี้ ที่ได้รวบรวมจากชาว Pantip มาฝากกันว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง?

[ชาว Pantip แนะนำ!] อยากได้แรงงานต่างด้าวต้องหาที่ไหน มีขั้นตอนอะไรบ้าง? ข้อมูล #2022

ชาว Pantip มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเงินชดเชยว่างงานว่าได้กี่เดือน แล้วมีหลักการคิดอย่างไรกันบ้าง?

เงิน ว่างงาน ได้ กี่ เดือน pantip

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาติดตามความเห็นของชาว Pantip ที่มีต่อเงินชดเชยว่างงานว่าได้รับกี่เดือนกันบ้างเพื่อที่จะได้รับสิทธิได้อย่างเหมาะสมกัน

 

ลาออกเอง  เมื่อไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน จะได้เงินชดเชยการว่างงาน ร้อยละ30 ของฐานสูงสุดคือ 15,000 บาท (เดือนละ 4,500 บาท) จำนวน 3 เดือน ครับ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

ได้ 6 เดือน ครับ เขาจะคิดเงินชยเชยการว่างงานจะได้ที่ 30% จากฐานเงินเดือน 15000 บาท ครับ 3 พันกว่าบาทมั้งครับ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

3 เดือนถ้าลาออก. 6 เดือนถ้าโดนให้ออกเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่ทุจริต หรือทำผิดกฎหมาย

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

สมมุติ

– กรณีลาออก ฐานค่าจ้างสูงสุด 15,000 x30% หาร 30 วัน ได้วันละ 150  บาท x 90 วัน = 13,500 บาท แต่ละงวดอาจจะได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ   คุณรายงานตัว หากรายงานตัวก่อนล่วงหน้าจำนวนวันจะหายไป แต่จะมาสมทบให้ในงวดถัดไปถ้าคุณรายงานตัวตรงตามกำหนด แต่ถ้ารายงานตัวครบเงินกรณีว่างงานจะมาสมทบให้ครบ 90 วันที่ได้รับสิทธิ์ค่ะ

– กรณีเลิกจ้าง ฐานค่าจ้างสูงสุด 15,000 x50% หาร 30 วัน ได้วันละ 250 บาท x 180 วัน = 45,000  บาท แต่ละงวดอาจจะได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคุณรายงานตัว หากรายงานตัวก่อนล่วงหน้าจำนวนวันจะหายไป แต่จะมาสมทบให้ในงวดถัดไปถ้าคุณรายงานตัวตรงตามกำหนด แต่ถ้ารายงานตัวครบเงินกรณีว่างงานจะมาสมทบให้ครบ 180 วันที่ได้รับสิทธิ์ค่ะ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

 

30% ของฐานเงินเดือนที่นายจ้างแจ้งกับประกันสังคม รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน กรณี ลาออก ก่อนทำงาน ส่งมาได้กี่ เดือน ถ้าเข้าเงื่อนไข ก็จะได้หลังจากนายจ้างแจ้งออก แล้วเรายื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ถ้านายจ้างไม่แจ้งออก ก็ต้องรอ

คลิก! อ่านกระทู้ต้นฉบับ

[ชาว Pantip อยากบอก] ทำงานกับไทยเบฟเงินเดือน สวัสดิการดีไหม? #ข้อมูล 2022

เมื่อนำข้อมูลจากชาว Pantip มาสรุปเกี่ยวกับเงินชดเชยว่างงานได้รับใจความสำคัญว่าได้รับเงินกี่เดือนกันบ้าง?

เงิน ว่างงาน ได้ กี่ เดือน pantip

หลังจากที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเงินชดเชยว่างงานว่าหลังจากที่ออกจากงานจะได้รับเป็นระยะเวลานานกี่เดือนจากชาว Pantip กันบ้างนั้น ลองมาติดตามสรุปข้อมูลที่น่าสนใจกันดังต่อไปนี้กันเลย

 

  • กรณีลาออกเอง รับเงินชดเชยว่างงาน 30% ของฐานเงินเดือนที่นายจ้างแจ้งกับประกันสังคม รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน โดยคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท
  • กรณีถูกให้ออกจากงาน รับเงินชดเชยว่างงาน 50% รวมแล้วไม่เกิน 180 วัน โดยคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท
  • เงินชดเชยว่างงานจะได้รับหลังจากที่นายจ้างทำเรื่องแจ้งออกกับทางประกันสังคม และผู้ประกันตนได้ทำการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนการว่างงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • หากทำการรายงานตัวผู้ว่างงานล่วงหน้าจำนวนวันที่ได้รับเงินชดเชยจะหายไป แต่จะสมทลให้ในงวดต่อไปเมื่อทำการรายงานตัวตรงตามกำหนด
  • การถูกให้ออกจากงานจะได้รับเงินชดเชยในกรณีที่ไม่ได้เป็นเพราะการทุจริต หรือกระทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย

 

ถ้าถูกให้ออกเพราะถูกจับได้ว่าทุจริต หรือทำเรื่องที่ผิดกฎหมายจะได้รับเงินชดเชยไหมคะ?
ในกรณีนี้จะไม่ได้รับเงินชดเชยการว่างงานนะ เพราะถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับทางองค์กรของตัวเอง

[2] วิธีเล่นเกมออนไลน์อย่างไรถึงได้เงิน แนะนำโดยชาว Pantip!

บทสรุปส่งท้าย : เงินชดเชยว่างงานจากประกันสังคมได้รับกี่เดือน หวังว่าชาว Pantip จะให้คำตอบ!

เงิน ว่างงาน ได้ กี่ เดือน pantip

หลังจากที่ได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเงินชดเชยว่างงานจากประกันสังคม โดยอ้างอิงจากคำแนะนำของชาว Pantip กันไปแล้วในตอนต้น เชื่อว่าในตอนนี้หลาย ๆ คนก็คงที่จะมองเห็นภาพรวมกันแล้วว่าที่จริงแล้วทางประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างทั้งที่ลาออกเอง หรือถูกให้ออกจากงานในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากแต่ก็ยังพอช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระหว่างการหางานใหม่ได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอน…

งานคือเงิน-เงินคืองานLatest articles in the category